Maandelijks archief: januari 2014

29 januari, Amsterdam: debat over dwangarbeid

De Bijstandsbond, Wereldse Wijk en het comité Dwangarbeid Nee organiseren op 29 januari een discussiebijeenkomst over de“verplichte tegenprestatie” voor bijstandsgerechtigden die per 1 juli dreigt te worden ingevoerd. Aan het debat nemen ook een of meerdere bonzen uit de reïntegratie-industrie deel. Het is de bedoeling dat zij stevig van repliek worden gediend.

Discussiebijeenkomst
Woensdag 29 januari, vanaf 19:30 uur
Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam

Een van de bonzen is Jeroen Sprenger, voorzitter van de stichting Herstelling Werk en Uitvoering, verantwoordelijk voor de dwangarbeid in het centrum aan de Amsterdamse Laarderhoogtweg. Dat dwangarbeidcentrum is onder vuur komen te liggen na een onderzoeksrapport van het comité Dwangarbeid Nee en een artikelenserie in De Volkskrant. Onder voorbehoud komt ook nog een andere bons spreken, namelijk Erwin Schut, directeur van Reïntegratiebedrijf Amsterdam. Kritische geluiden zijn te verwachten van Gijs Vonk, hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de universiteit van Groningen, en van Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat wordt geleid door Malene Duijst.

De organisatoren roepen bijstandsgerechtigden nadrukkelijk op om hun zegje te komen doen en de verantwoordelijken voor de uitvoering van dwangarbeid flink aan de tand te voelen. Na afloop van het debat volgt informeel napraten met een hapje en een drankje.

Harry Westerink

Advertenties

Mensen met WWB-uitkering werken bij PostNL

Volgens een artikel in de media van afgelopen donderdag zijn enkele tientallen mensen met een WWB-uitkering met busjes vanuit Leeuwarden en Groningen naar Zwolle vervoerd om gratis te werken tijdens de kerstdrukte bij PostNL. Het moet toch niet veel gekker worden in de huidige “participatiesamenleving”, vindt GroenLinks Zwolle. “PostNL is een commerciële onderneming, gericht op het maken van winst, die in de afgelopen jaren duizenden mensen heeft ontslagen. Mensen die daar vaak tientallen jaren gewerkt hadden. En nu worden uitkeringsgerechtigden ‘dringend uitgenodigd’ om bij dit bedrijf voor niks te werken in het kader van de zogeheten tegenprestatie in de Wet Werk en Bijstand. Wij kunnen ons wel voorstellen hoe de voormalige werknemers van PostNL over deze gang van zaken denken.” In het artikel wordt ook de reactie van de gemeente gemeld: “De gemeente Zwolle geeft aan dat bij PostNL ook regelmatig mensen uit de Zwolse ‘kaartenbak’ aan de slag gaan bij het postsorteer­centrum.”

Patrick Rijke en Bert Docter in “Mensen met WWB-uitkering werken bij PostNL” (Weblog Zwolle)