Maandelijks archief: juni 2014

Bijstand Dwang Arbeid: een verslag

Plaats: Universiteit (onder Rechten faculteit), Kijk in ’t Jat straat, Groningen stad
Datum: 27 Juni 2014, 15:00 tot 19:00
Deelnemers: 72
Organisatie: Doorbraak (Brief en Video verslag.)

In de zaal staan de stoelen in een kring. Omdat er meer mensen komen dan in de kring passen ontstaat er een tweede ring, koffie en cake staan klaar. Het onderwerp is het zinloze werk dat mensen met een werklozen uitkering (bijstand) moeten doen, en de misstanden hier mee. Dit nieuwe beleid vloeit voort mede uit de Participatie-wet en de huidige bijstand wet. De Gemeenten voeren dit beleid uit. Het verzet hiertegen van deze ‘dwangarbeiders’ is actie gericht en leidt al tot resultaten.
Amsterdam

De eerste spreker is een ‘ex-dwangarbeider’ uit Amsterdam. Uitkeringsgerechtigden moeten georganiseerd worden, hetgeen in Amsterdam al wel gebeurd maar vanuit Groningen is tot op heden niets vernomen. Het werk dat de Amsterdamse werklozen moeten doen onder de dwang van het volledige verlies van uitkering bestaat bijvoorbeeld uit het takken rapen in het Amsterdamse bos. Direct in hetzelfde werkveld is er dan een hovenier bedrijf bezig hetzelfde werk te doen met een machine. Het werk is dus zinloos. Ander zogenaamd werk is uitbesteedt worden bij een kinderdagverblijf, die dan ineens gratis werknemers hebben hetgeen concurrentie vervalsing is ten opzichte van andere kinderdagverblijven die deze luxe niet hebben. De via bijstand gedwongen arbeiders wordt verteld dat als er niets te doen is bij het kinderdagverblijf, men maar bezig moet lijken, want dat staat mooi. Deze mensen kosten het kinderdagverblijf niets, wat leidt tot bizarre klusjes waar geen bedrijf iemand voor zou inhuren.

Gedetineerden met een taakstraf worden in dezelfde groepen gezet, zij aan zij met de via bijstand gedwongen arbeid. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat iemand in de bijstand een crimineel is. Het komt de bejegening vanuit de Gemeente ook niet ten goede. Een wrang verschil met de gedetineerden is dat zij weten wanneer de taakstraf voorbij is. Voor de bijstand dwang arbeid is dit niet duidelijk, omdat er niet genoeg normale banen zijn te vinden. Zij doen het werk of schijn-werk voor onbepaalde tijd.

De vraag wordt opgeworpen om een actie comité op te richten in Groningen. Een inteken lijst gaat rond, die aan het einde van de middag ongeveer 10 intekeningen telt. Een actie comité voor Groningen (voor de stad en mogelijk ook direct de provincie) is heden dus in staat van oprichting.

Lees het verslag van Jos Boersema op de website FNV Lokaal Groningen.

Advertenties