Maandelijks archief: juni 2015

Groningse inspraak-reactie: “Stop de keukentafelgesprekken!”

Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan).
Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan).

Woensdag sprak Tanja Willems namens DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak deelneemt, in bij een vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen. Er werd volop geprutteld en gekibbeld over de Participatiewet en de keukentafelgesprekken, en het bleef volstrekt onduidelijk wat Groningse uitkeringsgerechtigden nu precies te wachten staat. Hier video en daaronder de integrale tekst van de inspraakreactie.

Hoi, hier ben ik weer. Ik ben Tanja, ik heb een uitkering en ben actief bij Doorbraak en DwangArbeid Nee Groningen. Ik las het stuk Voortgang uitvoering motie ‘Weten waar kwaliteiten liggen’” (pdf) en daar heb ik het volgende over te zeggen.

Jullie hebben het over arbeidspotentieel en dat is jullie gereedschapskist. Uitkeringsgerechtigde Stadjers zijn daarin het gereedschap. Dat gereedschap wordt beoordeeld op nuttigheid en inzetbaarheid binnen jullie enge idee van een maatschappij.

Wij moeten onze rechtmatige uitkeringen niet langer als een recht zien, maar als een gunst. En als dank-je-wel voor die gunst moeten we ons wederkerig inzetten. Daar bedoel ik mee, dat we onszelf moeten opleggen, de door de bezuinigingen en andere politieke ontmantelingen veroorzaakte gaten, op te vullen. Door ons bijvoorbeeld zogenaamd ‘vrijwillig’ in te doen laten passen in onbetaalde arbeid in wijken of andere plekken.

Om het gereedschap te keuren worden er onder andere keukentafelgesprekken ingezet. Het gereedschap moet zichzelf van voeten tot kop laten bepotelen en bemeten. Een keukentafelgesprek vindt bij mensen thuis plaats. Dat is intimiderend en ook gevaarlijk. Niet voor de uitvoerder van het gesprek, maar gevaarlijk voor de uitkeringsgerechtigde. Want alle informatie wordt tegen ons gebruikt.

Wat er werkelijk gebeurt is dat uitkeringsgerechtigden een collectief stuk gereedschap zijn. Zijn we nuttig voor de gemeente, dan worden we gebruikt binnen onbetaalde arbeidsplekken of verplichte vrijwilligersplaatsen.

Zijn we niet nuttig voor de gemeente, dan worden we net zo hard gedisciplineerd: door voortdurende dreiging met sancties, kortingen, boetes, controle, reïntegratiecarrousels et cetera.

Dit is de geperfectioneerde liberale sociaal-democratie. De gemeente is er niet voor uitkeringsgerechtigde mensen. Uitkeringsgerechtigde mensen moeten er voor de gemeente zijn.

Dit is onverteerbaar en ik pik dit niet! Ik laat mij niet gedwongen bekloppen en bemeten. Ik ben geen stuk gereedschap in jullie kistje. Ik wil dit niet!
– Stop die disciplinering!
– Stop de keukentafelgesprekken!
– Stop de gereedschapskisten!
– Stop het controle-apparaat!
– Stop de armoede, verhoog de uitkeringen!

Dank voor jullie aandacht. Oh ja, en tot maandag 29 juni hé! Waagplein, kwart over twee, “Baas aan eigen keukentafel!”

Tanja Willems
Doorbraak en DANG

Advertenties

29 juni, Groningen: bijeenkomst en actie uitkeringsgerechtigden: “Baas aan eigen keukentafel!”

Bijeenkomstjuni
Flyer van de bijeenkomst. Klik voor een uitvergroting.

Op maandag 29 juni 2015 organiseert actiecomité DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak meedoet, een derde bijeenkomst over het repressieve beleid tegen uitkeringsgerechtigden. De eerste twee, in juni vorig jaar en februari dit jaar, werden druk bezocht en waren een groot succes. Na afloop van de bijeenkomst gaan we actievoeren bij het gemeentehuis.

Bijeenkomst
Maandag 29 juni
Van 11:00 tot 14:00 uur (incl. lunch)
AC de Holm
Folkingestraat 9b
Groningen

Actie
Maandag 29 juni
Van 14:15 tot 15:00 uur
Achterzijde Gemeentehuis Groningen (Waagplein)

Facebook-evenement

Tijdens de bijeenkomst presenteren we het idee van een zwartboek over het repressieve beleid tegen Groningse uitkeringsgerechtigden. De aanwezigen kunnen er met hun ervaringsverhalen aan bijdragen. Het zwartboek moet medio mei volgend jaar klaar zijn.
Sprekers zijn o.a. Gijsbert Vonk (hoogleraar socialezekerheidsrecht), Hans Alderkamp (cliëntenraad Groningen, FNV) en Ron van Asperen (jurist). Tussendoor verzorgt Popup ‘t EetThuis een verrassende, gratis lunch.

Na afloop van de bijeenkomst voeren we samen actie (onderaan lees je de tekst van de flyer) bij het gemeentehuis tegen het plan om alle uitkeringsgerechtigden te onderwerpen aan een “keukentafelgesprek” bij hen thuis. Dat is bedoeld om hun “kansen en capaciteiten” vast te stellen. Praten is vanzelfsprekend prima, maar dan over de problemen die het beleid veroorzaakt, en niet bij iedereen individueel thuis, maar gezamenlijk bij de gemeente. We nemen bij de actie onze eigen keukentafels wel mee!

Medewerkers van de SoZaWe, andere ambtenaren, politici en pers zijn uitsluitend welkom bij de actie “Baas aan eigen keukentafel!” ná afloop van de bijeenkomst.

Programma:

10.55  Deur open. Binnenkomst.
11.15  Intro dagvoorzitter Malène Duijst
11.20  Praatje Prof. dr. Gijsbert Vonk (Universiteit Groningen)
11.30  Praatje Ron van Asperen (Jurist)
11.40  Praatje Hans Alderkamp (Cliëntenraad Groningen & FNV)
11.50  Vragenrondje + conclusies
12.00  Gratis verrassingslunch (verzorgd door pop-up t Eet’Thuis)
12.30  Intro dagvoorzitter Malène Duijst
12.35  Spreker: over ervaringen & individuele strijd als uitkeringsgerechtigde
12.45  Over het zwartboek, Tanja Willems (Doorbraak Groningen & DANG)
13.00  Collectief aan de slag met het zwartboek
13.45  Samenvatting, conclusies + afsluiting
Aankondiging actie ¨Baas aan eigen keukentafel!¨
14.00  Einde bijeenkomst in De Holm, vertrek naar Waagplein
14.15  Waagplein actie: actiepraatjes, zeepkist & meer
15.00  Afsluiting actie

DANG


Flyer van de actie
Flyer van de actie.

Tekst van de flyer
Actie uitkeringsgerechtigden: “Baas aan eigen keukentafel!”

We voeren vandaag actie tegen het plan van Wethouder Gijsbertsen om alle uitkeringsgerechtigden te onderwerpen aan een “keukentafelgesprek”.

Een “keukentafelgesprek” is bedoeld om “kansen en capaciteiten” van mensen vast te stellen. Want de gemeente wil uitkeringsgerechtigden via zogenaamd maatwerk “begeleiden” naar banen die er niet zijn. En omdat die banen er niet zijn, moeten mensen dwangarbeiden. Dat is arbeiden zonder loon bij Iederz en andere uitbuitplekken. Dan “mogen” mensen hun rechtmatige uitkering “houden”.

Ook moeten mensen verplicht vrijwilligerswerk doen. Baanloze mensen moeten van de gemeente “iets terug doen” voor hun uitkering. Zodat ze de uitkering “verdienen”. Dat is allemaal kromme praat: vrijwilligerswerk is een vrije keuze en een uitkering is geen salaris!

Wie is de baas aan onze keukentafel?!

Een “keukentafelgesprek” moet bij mensen thuis plaatsvinden. Het gesprek is zogenaamd geen huisbezoek, maar dat is het dus wel. Het is intimiderend, want ambtenaren kunnen rondneuzen en overal vragen over stellen. Uitkeringsgerechtigden moeten dat dan zomaar toelaten en ze moeten praten.

Praat niet over ons, maar over het beleid!

Praten met de gemeente? Prima! Maar dan niet over ons. We willen praten over de problemen die het beleid veroorzaakt en dan niet bij iedereen individueel thuis, maar gezamenlijk bij de gemeente. Daar hebben ze hele lange tafels!


 

 

 

Brief aan FNV Lokaal Oost Groningen over de ¨keukentafelgesprekken¨

Beste mensen van FNV Lokaal Oost Groningen,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord is de gemeente Groningen van plan in het kader van de P-wet gesprekken te houden met 6 á 7000 uitkeringsgerechtigden. Wethouder Gijsbertsen wil deze gesprekken in de privésfeer van mensen voeren, zgn. “keukentafelgesprekken”. Hij gebruikt daarbij nota bene de term “vertrouwen”, terwijl de gesprekken eenzijdig worden opgelegd en met dreiging van sancties worden afgedwongen.

We vragen jullie je politieke contacten te gebruiken om de gemeente Groningen duidelijk te maken dat deze zgn. “keukentafelgesprekken” een grove schending zijn van de privacy van uitkeringsgerechtigden. We vragen jullie tevens de gemeente erop te wijzen dat het inzetten van uitkeringsgerechtigden als gedwongen vrijwilligers en als dwangarbeiders zonder loon en rechten, zoals diezelfde P-wet willens en wetens beoogt, niet alleen een schending is van mensenrechten, maar ook nog eens leidt tot verdere afbraak van werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsverhoudingen en loonafspraken.

Wij zijn van mening dat een dergelijk gesprek, zo het al plaats zou moeten vinden, prima op de soos zelf kan. Alleen op nadrukkelijk verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf mag het gesprek aan de keukentafel van betrokkene worden gevoerd. Zo hoort het te gaan ingeval van uitnodiging en genodigde. In andere gevallen betreft het huisvredebreuk. Uitkeringsgerechtigden dienen dus de keuze te hebben waar het gesprek wordt afgenomen.
Daarnaast zijn we van mening dat het verslag na afloop van het gesprek alleen mag worden ingevoerd in de dossiers als de uitkeringsgerechtigde in kwestie in kennis is gesteld van de inhoud, waar nodig correcties heeft kunnen aanbrengen en een handtekening heeft geplaatst voor akkoord.

In het kader van de openheid zullen we deze brief en jullie reactie hierop publiceren op de website van Dwangarbeid Nee Groningen.
Dit in aanloop naar de bijeenkomst van 29 juni as. (hierover later meer) waar een start zal worden gemaakt met inventarisatie van misstanden in de bijstand Groningen in de vorm van een zwartboek.

Deze brief is oa. verzonden aan: SP Groningen, PvdD Groningen.

Met groet,
Dwangarbeid Nee Groningen

http://www.oogtv.nl/2015/05/keukentafelgesprekken-met-uitkeringsgerechtigden/
https://dwangarbeidneegroningen.wordpress.com