Documenten

¨Kwetsbare verzorgingsstaat¨
Deze bijdrage gaat in op juridische beperkingen die in de weg staan aan een beroep op het sociale vangnet voor de allerarmsten. Het gaat hierbij om categorische uitsluitingen, drempels in de wet en de uitvoeringspraktijk en de gevolgen van een rigide handhavingsbeleid. Hierdoor raken kwetsbare personen afhankelijk van allerlei restvoorzieningen, zoals de maatschappelijke opvang, de bed-bad-broodregelingen en de voedselbank. De kwaliteit van dit ‘vangnet onder het vangnet’ is niet om over naar huis te schrijven: juridisch slecht gearticuleerd, versnipperd en vatbaar voor erosie. Wat kan worden gedaan om de kwaliteit van het vangnet voor de allerarmsten te verbeteren?
PDF: Kwetsbare verzorgingsstaat (Prof.dr. Gijsbert Vonk)


Een groot deel van de samenleving kan niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, de culturele sector, het verenigingsleven, sport en spel, en meer. Als vrijwilligers geven we vrijwillig onze tijd en energie om de wereld een stukje beter te maken, om met elkaar samen iets op te kunnen bouwen, om anderen te helpen. En juist omdat het vrijwillig is, leggen we onze ziel en zaligheid erin en halen we daar voldoening uit. Echt vrijwilligerswerk is onmisbaar. Echt vrijwilligerswerk gaat niet om winst. En daarom laten we ons als “vrijwilliger” niet voor het karretje van het kapitalisme spannen.
PDF: Het nieuwe onbetaalde werken onder staatstoezicht, ofwel: de verkwanseling van vrijwilligerswerk (Doorbraak)


Psychologisch onderzoek onder deelnemers van een van de trajecten van Herstelling Werk en Uitvoering aan de Laarderhoogtweg te Amsterdam laat zien dat dit traject een gevaar vormt voor de psychische gezondheid.
PDF: Onderzoeksrapport Je zit in de leegte (Michi Almer, psychologe)


¨Ons in de Grondwet verankerde recht op een bestaansminimum dreigt te verworden tot een knoet om mensen mee te disciplineren.¨ (Uit: het nieuwe spook der werkloosheid)
PDF: ¨Het nieuwe spook der werkloosheid¨ (Prof.dr. Gijsbert Vonk)


Hoogleraar Gijsbert Vonk, zegt in zijn artikel de “repressieve verzorgingsstaat” (Nederlands Juristen Blad 17-01-2014 afl. 2:http://www.rug.nl/research/portal/files/2334159/2014_repressieve_verzorgingsst_1.pdf ) : “In de sociale zekerheid is al geruime tijd een proces gaande om meer en strengere verplichtingen in het leven te roepen die steeds harder worden gesanctioneerd. Deze ontwikkeling kent duistere ondertonen. Zij verstoort de balans tussen rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden en bedreigt de verheffende functie van de sociale zekerheid”.

Advertentie