Klantmanager in Kaart

Klantmanager In Kaart – een serie columns/artikelen waarin klantmanagers in kaart worden gebracht.

We hebben als bijstandsgerechtigden allemaal een klantmanager. Zij of hij kan ons mailen, bellen en we moeten er op de Sociale Dienst gesprekken mee voeren. Over de uitkering, trajecten, testen, jouw leven en tsja, eigenlijk alles waarover de klantmanager maar wil “praten”.


De ervaringen van een baanloze vrouw met haar klantmanager Vincent en zijn leidinggevende Gerda van de Goudakker.

Actief gedemotiveerd door de klantmanager

Welkom. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Gerda van de Goudakker, leidinggevende, en naast mij zit Vincent, uw klantmanager.

Eens kijken… u vroeg een persoonsgebonden reïntegratiebudget aan… op advies van een onafhankelijke arbeidsadviseur…?

In hoeverre die onafhankelijk genoemd kan worden, daar kunnen we over redetwisten… U vroeg die test toch zelf aan?

Die aanvraag is afgewezen, dat klopt! Maar niet ten onrechte; wij zijn altijd erg zorgvuldig in onze besluiten.

Ja, de ombudsman dacht daar anders over en B&W heeft u schriftelijk excuus aangeboden en u toegezegd dat u ondersteund zal worden in het vinden van werk! Dat is ook precies wat we gaan doen!

Ik laat dat verder aan uw klantmanager Vincent over. Die is goed op de hoogte van het beleid van Sozawe eh… van het gemeente beleid. Tot ziens.

Ja, Vincent, goedemorgen!

Dat de Ombudsman u in het gelijk stelde, wil nog niet zeggen dat ik dan ook maar naar uw pijpen moet dansen! Zo zijn we hier niet getrouwd! Die Ombudsman adviseerde u naar werk te begeleiden en dat is precies wat ik hier doe.

Wij doen hier niet aan persoonlijke reïntegratiebudgetten! Het is hier geen snoepwinkeltje waar ieder maar naar believen kan bestellen!

Bovendien, u heeft uw scholingsbudget allang opgebruikt, zie ik hier. Academie Minerva nog wel! En nog steeds niet uitgestudeerd?

Betaalde U dat zelf, die opleiding? Waarvan dan wel, want daar is in uw uitkering toch echt geen ruimte voor…!

Nou, in ieder geval. Ik heb een leuke participatiebaan voor u gevonden, waar u, na een korte cursus, leert om mooie foldertjes op te maken onder leiding van een docent van Minerva. Bij Foolcolor media, vlakbij u in de buurt. Uw kennis van grafische pakketten komt daar mooi van pas. U doet werkervaring op in uw vakgebied en u krijgt er een cursus “lettertypes en fonts” bij. Helemaal gratis, natuurlijk! Kijk! Zo heeft u er toch weer een opleiding uitgesleept!

Ja, ik weet dat u les hebt gehad van docenten van Academie Minerva en daar uw diploma “grafische vormgeving” behaalde! Maar dat is toch alweer jaren geleden! Dus wie zegt dat wat u op Minerva leerde hetzelfde is als in deze module “graphics and fonts”? Niets verandert er zo snel als de wereld van de informatica. In de uitkering verliest u binnen twee jaar uw vakbekwaamheid! Voor mij bent u nu gewoon ongeschoold!

Hoe bedoelt u, geen baan? Het woord zegt het toch zelf: Par-ti-ci-pa-tie BAAN, dat is toch een baan!

Foolcolor media is voor psychiatrische en voormalige psychiatrische patiënten, inderdaad, en u behoort niet tot die doelgroep. Heeft u soms iets tegen ex-patiënten? Een bijstandsuitkering is ook een soort van beperking, moet u maar denken!

In ieder geval komt uw kennis mooi van pas bij Foolcolor media…

Ja, mijn leidinggevende, mevrouw Van de Goudakker, zegde toe u te ondersteunen naar betaald werk. Maar dat is ook wat ik doe!

Tijdens uw participatiebaan mag u zes maanden lang maximaal 199 euro houden, bovenop uw uitkering. In uw geval, met de uren die u kunt maken, is dat dan… even… globaal… uh… zo’n 85 euro per maand. En dat is mooi betaald, vergeleken bij het loon van bijvoorbeeld een vuilnisman… U mag uw handen dichtknijpen!

Gaat u nog op mijn voorstel in of moet ik noteren dat u niet gemotiveerd bent? U weet dat ik dan op uw uitkering kan korten?

Nee, u moet nu hier tekenen! En u mag geen kopie mee naar huis voor uw advocaat.

Daar gaan we niet aan beginnen! Die advocaat wordt ook al door ons betaald! Ik ga u niet helpen door gratis materiaal mee te geven waarmee u gaat procederen!

Ja, doet u dat rustig! Dan maak ik hier wel een aantekening dat u niet werkelijk gemotiveerd bent om aan het werk te gaan!

Goedemiddag! U hoort nog van mij!

Sjaak Platzak


De ervaringen van een baanloze vrouw met haar klantmanager Helder.

“Zo’n traject is heel zinvol om uw arbeidsmotivatie en concentratie in kaart te brengen”

Goedemorgen, mevrouw Kroos… T….? Toos? Trudie? Thérèse… misschien?
Tineke, dus!
Mijn naam is Helder.
U weet waarschijnlijk wel waarom u opgeroepen bent?
Nou, nou… controle is wel een erg zwaar woord, vindt u niet?
Zie het maar als de vinger aan de pols… even kijken hoe het met u gaat… of er dingen zijn veranderd die van invloed zijn op uw uitkering…
Woont u bijvoorbeeld nog steeds zelfstandig? Er kán zich een romance hebben aangediend, toch?
Nou, een kind hoeft geen belemmering te zijn hoor, u mag er best zijn!
O. Juist. U woont zelfstandig met een thuiswonende zoon!

Eens even kijken…
Al jong moeder, gescheiden… daarna MBO-studie Inrichtingswerk…
En waarom bent u daarmee niet aan het werk gegaan?
Hm hm, losse projecten… bij de gemeente… en toen niets meer?
Dat noteer ik even: opvang voor jonge moeders, activiteitenbegeleiding, crisisopvang…
Niet echt iets met perspectief?

Goed. Dan gaan we nu even kijken hoe het staat met uw sollicitaties.
Die heeft u niet bij zich? Maar dat staat duidelijk aangevinkt op de lijst documenten die u mee dient te nemen!
U solliciteert niet? U weet toch dat ik dan een korting kan opleggen op uw uitkering? Waarom werkt u niet mee uw kansen op werk te vergroten?
Ja, als u het niet probeert dan lukt het natuurlijk nooit! Niet geschoten is altijd mis, haha!
Ik ken anders vrouwen genoeg van vijftig jaar en ouder die gewoon elke dag naar het werk gaan! Leeftijd mag geen belemmering zijn!
Daar maak ik dan een aantekening van, we komen hier nog op terug!

Dan richten we ons nu op een traject om uw werknemersvaardigheden een boost te geven… een soort update, zeg maar… een eh…, want met achter de geraniums hangen is niemand ooit beter geworden.
Die geraniums zijn figuurlijk natuurlijk! Dat snapt u toch wel!

Dat Jan Roos-project was toch straattheater? Een soort dagbesteding… heeft u dáár nog aan meegedaan? Aan reïntegratietrajecten worden tegenwoordig eisen gesteld! Het is ten slotte wel gemeenschapsgeld, hè!
Ook nog een opleiding Camera Journalistiek? Ach ja, tv maken wil iedereen wel, toch? Heeft u een diploma behaald met die opleiding?
Baan-ga-ran-tie zelfs? Daar zie ik niets van terug in uw dossier!
Ja, geen enkele politieke belofte blijft lang vers!
Maar er zijn toch genoeg andere opties? Als zzp-er kom je in die branche makkelijk aan de slag en we hebben regelingen voor mensen die zelfstandig willen worden!
Oh, de afdeling Zelfstandigen… daar heeft u ervaring mee?!
Nou nou,… “het begin van het einde…..!”
Als u zich aan de regelgeving had gehouden, dan had u geen boete gekregen!
Ja, tegenwoordig wordt fraude hard afgestraft.
Administratieve fouten! Ja, zo kan je het ook noemen, natuurlijk, hahaha!
Inkomsten te laat opgeven betekent gewoon niet-opgegeven. Zo werkt dat bij de belastingdienst ook en u wilt toch aangezien worden als volwaardig burger?!
Natuurlijk komt u dan ook niet in aanmerking voor langdurigheidstoeslag! Als u daardoor in de armoede belandt, is dat een goede les voor u!
Ja, als je geen inkomsten opgeeft, kan je ook moeilijk onkosten declareren! Het mes snijdt aan twee kanten!
Een beetje ondernemer moet toch een boekhouding kunnen voeren!

Maar goed, het ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd! Dat hoeft ook niet. We hebben andere trajecten. Trajecten om uw vaardigheden te actualiseren, sollicitatietraining, computervaardigheden…
Welk traject was dat dan?
Daar hoeft u niet zo denigrerend over te doen! U wilt niet weten hoeveel mensen niet foutloos schroefjes en boutjes sorteren kunnen!
Boutjes en moertjes, wat maakt het uit!
Ja ik weet dat elke bouwmarkt schroefjes afweegt!
Maar dit is een traject! Een traject met therapeutische doelen!
Die rauwe handen horen nu eenmaal bij dat werk. Die membraantjes van die moeren stellen niets voor! Er zijn kinderen in India die onze batterijen moeten recyclen, hoor je die over krasjes en schrammen?
In feite bent u ongeschoold! Na één jaar verliest een HBO-diploma hier alle waarde! En u had… MBO… toch?
Die camera opleiding was zonder diploma!
Zo’n traject is heel zinvol om uw arbeidsmotivatie en concentratie in kaart te brengen! Ja, dat wordt nauwlettend geobserveerd, vanachter one-way screens.
Het maakt dus ook helemaal niets uit als diezelfde zakjes daarna door een volgende groep opnieuw worden gesorteerd. Het gaat om het proces, niet om het product!
Wat is er dat mis met Neuro Linguïstisch Programmeren? U klinkt nóg boos!?
Maar dat klopt toch, dat je je eigen werkelijkheid creëert! Ik heb mijn school bijvoorbeeld wél afgemaakt, gesolliciteerd, me altijd ingezet! U bent nu midden vijftig, een laatbloeier, zeg maar! Het wordt echt de hoogste tijd dat u zich focust op iets concreets.

Inmiddels is alles al uit de kast getrokken om uw afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. U krijgt nu een echte arbeidsplaats! Een participatiebaan bij IKEA van om te beginnen vierentwintig uur per week. In de keuken van het restaurant. Zo heeft u een mooie instap naar een baan in de horeca. U bouwt een bonus op van één euro per uur, bovenop de uitkering natuurlijk! Binnen een half jaar werkt u 38 uur per week met een maximale bonus van honderd euro per maand.
Nee, IKEA staat in deze gespannen arbeidsmarkt niet garant voor een betaalde baan, maar na dit half jaar kunt u een proefplaatsing krijgen van maximaal zes maanden, in enkele gevallen te verlengen tot maximaal vier jaar. Dit alles nog met de zekerheid van uw uitkering. Daarna zien we verder!
Het weigeren van aangeboden werk is geen optie! We hebben de mogelijkheid om u te korten op uw uitkering, of om uw uitkering in het geheel te stoppen. Uw zoon heeft recht op een dak boven zijn hoofd, denkt u daar maar eens aan!

Sjaak Platzak

Advertentie